کد خبر: ۲۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> سیاسی، دفاعی >> جلسه
موضوع مورد بررسی
 
- آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه ی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی.

ماده 1: در تبیین مصادیق فعالیت سیاسی، مصوب شد این مفهوم به تمامی فعالیت های مجاز شمرده شده در چارچوب قانون اطلاق گردد.

ماده 2: رد شد.

ماده 3: شیوه های اجرایی مفاد این ماده نیاز به تعریف و تبیین دقیق تری دارد.

ماده 4: مقرر شد تبصره ذیل این ماده فعلا مراعا بماند و بعدا در صورت نیاز به ذیل ماده (5) انتقال یابد.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: