کد خبر: ۲۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶
سازمان برنامه و بودجه با توجه به گذشت بیش از سیزده سال از زمان تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و نیز تغییر شرایط بازار و دریافت انتقادات و ایرادات مختلف از آن،ضمن جمع‌بندی نظرات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع مرتبط، آیین نامه شده را اصلاح و متن پیشنهادی جایگزین را ارایه نموده است.
اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع مصوبه شماره 20637/ت28437 هـ مورخ 23 تیر 1383 .

سازمان برنامه و بودجه طی نامه مورخ 21 /5 /1396 اعلام نموده با توجه به گذشت بیش از سیزده سال از زمان تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (تصویب نامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23 /4 /1383) به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- به تصویب رسید. ) و نیز تغییر شرایط بازار و دریافت انتقادات و ایرادات مختلف از آن، این سازمان ضمن جمع‌بندی نظرات دریافتی از دستگاه های اجرایی، جامعه مهندسان مشاور ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و سایر مراجع مرتبط، آیین نامه شده را اصلاح و متن پیشنهادی جایگزین را ارایه نموده است.

از جمله تفاوت های پیش نویس ارایه شده در مقایسه با آیین نامه موجود، موارد زیر می‌باشد:

1- شفافیت فرآیند تشخیص صلاحیت با تشریح دقیق شرایط لازم درخصوص افراد متخصص، تجربه کاری و ...

2- اضافه شدن گروه های همکاری و نیز شرکت های مشاور مادر تخصصی به انواع مشاور

3- تدقیق و بروزرسانی خدمات مشاوره

4- متناسب سازی حداقل امتیاز تجربه کاری، نحوه محاسبات تجربه کاری و مبالغ حداکثر حق الزحمه مناسب

5- اضافه شدن یک پایه با عنوان "پایه نهایی" به عنوان نماد حداکثری توان فنی شرکتهای مهندسین مشاور

6- تدقیق و بروزرسانی رشته‌های تحصیلی و اولویت آنها در گروه‌های تخصصی

7- توجه به ماندگاری شرکت ها با اضافه نمودن ضریب ماندگاری شرکت در محاسبه امتیاز تجربه کاری

8- تدقیق و تکمیل شرح اهم خدمات تخصص‌های مشاورین

9- توجه به فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای شرکت ها با اضافه نمودن امتیاز این فعالیت در محاسبه امتیاز کل شرکت

10- پیش بینی نظام ارزشیابی عملکرد مشاوران

11- فراهم آوردن زمینه افزایش ظرفیت کاری شرکت‌های مهندسین مشاور متناسب با افزایش توانمندی‌های فنی و تخصصی آنها

12- ترغیب شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور حضور آنها در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی

13- تجدیدنظر در ساختار و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت

14- توجه به اصول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و هماهنگ بین دستگاهی در امر تشخیص صلاحیت

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: