کد خبر: ۲۳۹۳
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶
براساس ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- ، «کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.
آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

1- براساس ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- ، «کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده (۵) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه های ذی‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.»

2- سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده یادشده را که در تاریخ 19 /4 /1396 به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده است، برای تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود.

3- این مصوبه توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران و معاون علمی و فناوری رییس جمهور تأیید شده است.

آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده 1- اصطلاحات اصلی به کار رفته در این آیین نامه مطابق ماده (2) قانون اصلاح مصرف انرژی مصوب 4 /12 /1389 بوده و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- قانون: در تمامی مواردی که در این آیین نامه از کلمه قانون استفاده می‌شود، منظور قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شماره 1770 مصوب مورخ 4 /12 /1389 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

1-2- مشمولین آیین‌نامه: کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی مشمول ماده (15) قانون می‌باشند.

1-3- واحدهای صنعتی دولتی: واحدهای صنعتی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به آنها می‌باشد.

1-4- تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر: تجهیزات و ماشین آلات مصرف کننده انرژی موجود در بازار و تجهیزات و ماشین‏آلات انرژی بری که در آینده ممکن است به بازار عرضه گردد.

1-5- برچسب انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد و دارای کد ردیابی با مصوبات قانونی و همچنین شماره سریال محصول می‌باشد.

1-6- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (11) قانون

1-7- رده انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر مصوب کارگروه

1-8- بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری وسائل و تجهیزات: مطلوبترین سطح انرژی بری وسایل که تعیین آنها طبق ماده (3) این آیین‌نامه بر عهده کارگروه گذاشته شده است.

ماده 2- کارگروه نسبت به تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی وسائل، تجهیزات و ماشین آلات فاقد معیار مصرف و برچسب انرژی اقدام می‌نماید. تا تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی وسائل، تجهیزات و ماشین آلات فاقد معیار، ملاک عمل حداکثر دو رده انرژی پایین تر از بالاترین رده انرژی اتحادیه اروپا برای آن تجهیزات خواهد بود.

ماده 3- کارگروه موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه، به تدریج و با لحاظ اولویت ها، فهرست بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر، محدوده راندمان، مصرف انرژی و رده های قابل قبول آنها را با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل تهیه و از طریق دبیر شورای عالی انرژی ابلاغ نماید.

تبصره 1- درخصوص وسائل، تجهیزات و ماشین آلات دارای معیار مصرف و برچسب انرژی، بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری برای تجهیزات تولید داخل که حداقل دارای دو تولید کننده داخلی باشند، ملاک عمل خواهد بود. این معیار درخصوص تجهیزات وارداتی با دو رده انرژی بالاتر از محصولات تولید داخل قابل قبول است.

تبصره 2- فهرست تجهیزات فوق الذکر و محدوده راندمان قابل قبول آنها هر سال به منظور لحاظ نمودن فناوری ها و تجهیزات جدید و به روز رسانی استانداردها، مورد بازنگری کارگروه قرار می گیرد.

ماده 4- تجهیزات و ماشین آلات مصرف کننده انرژی مشمول این آیین نامه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام می‌گردد.

ماده 5- مسئولیت نظارت بر خرید اقلام از فهرست مصوبه مربوط به این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در واحدهای مشمول این آیین‌نامه از محل منابع عمومی و داخلی خود می‌باشد.

ماده 6- در راستای اجرایی نمودن تمهیدات ماده (12) قانون، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظف است به طور مستمر نسبت به صحه گذاری و راستی آزمایی برچسب انرژی ماشین آلات و تجهیزات مصرف کننده سوخت و انرژی الکتریکی موضوع این آیین نامه حسب مورد اقدام نموده و نتیجه را به کارگروه ارائه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: