کد خبر: ۲۳۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶
موضوعات مورد بررسی :

- آییین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
پیشنهاد به تصویب رسید
 
- تعیین شرایط سنی جدید برای واگذاری خودروهای سنگین و سبک کلیه ارگان ها، وزارتخانه ها، سازمان ها و دوایر دولتی از طریق مزایده.

جهت بررسی بیشتر و ارایه پیشنهاد جدید، به سازمان حفاظت محیط زیست عودت گردید.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: