کد خبر: ۲۳۸۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۶
موضوع مورد بررسی

- آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی - مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی.

مقرر شد:

وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو نسبت به بازنگری متن پیشنهادی با لحاظ مباحث مطرح شده در جلسه و درج موارد مورد نیاز برای تصویب در هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و متن جدید را حداکثر ظرف دو هفته به دفتر کمیسیون ارایه نمایند.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: