کد خبر: ۲۳۷۷
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
قانون مذکور در سال 1351 با تشکیل اولین گروه شرکت های تعاونی تولید اجرایی گردید، اما ادامه این روند همزمان با شروع انقلاب اسلامی و شرایط موجود متوقف شد. در سال های اولیه انقلاب نیز با واگذاری زمین از طریق هیئت های هفت نفره درقالب گروه ها و تعاونی مشاع، مشکل خرد شدن و...

1اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی- تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی در سال 1349 بر اساس قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی ( مصوب 24 /12 /1349) به تصویب رسید و متعاقب آن آیین نامه اجرایی مربوطه نیز درتاریخ 9 /5 /1350در دولت وقت مصوب و ابلاغ شد.

2- قانون مذکور در سال 1351 با تشکیل اولین گروه شرکت های تعاونی تولید اجرایی گردید، اما ادامه این روند همزمان با شروع انقلاب اسلامی و شرایط موجود متوقف شد. در سال های اولیه انقلاب نیز با واگذاری زمین از طریق هیئت های هفت نفره درقالب گروه ها و تعاونی مشاع، مشکل خرد شدن و پراکندگی اراضی و کاهش بهره­ وری منابع آب وخاک همچنان ادامه و شدت گرفت.

3- بنا به ضرورت، قانون یاد شده با انجام اصلاحاتی تحت عنوان "قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی "مشتمل بر هشت ماده درسال 1393 تصویب شد.

4- باتوجه به اینکه قانون یادشده از ابتدای تصویب تاکنون دارای اصلاحات زیادی بوده است و آیین نامه اجرایی آن نیز نیاز به اصلاح داشت، براساس تبصره (1) قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مقرر شد "آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ برسد" لذا وزارت جهادکشاورزی آیین نامه اجرایی قانون یادشده را که به صورت مشترک با وزارت نیرو تهیه شده را برای طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارایه نموده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: