کد خبر: ۲۳۱۶
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رییس) و با عضویت معاونین ذی¬ربط وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و...
تنقیح مقررات مربوط به انتقال وظایف و اختیارات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه 18 /5 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /11429 مورخ 22 /3 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: