کد خبر: ۲۳۱۰
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
وزارت کشور اعلام داشته است از آنجا که براساس تبصره (5) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر گردیده تا نیروی انتظامی کشور و بیمه مرکزی مشترکاً آیین نامه مذکور را تهیه و ارایه دهند اینک متن پیش نویس آیین نامه مربوط به...

آیین نامه اجرایی  تخفیف بیمه شخص ثالث برای رانندگانی که دوره رانندگی کم خطر را طی نموده اند.

وزارت کشور اعلام داشته است از آنجا که براساس تبصره (5) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر گردیده تا نیروی انتظامی کشور و بیمه مرکزی مشترکاً آیین نامه مذکور را تهیه و ارایه دهند اینک متن پیش نویس آیین نامه مربوط به شرح زیر جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال می گردد

 

 

هیئت وزیران در جلسه تاریخ ................ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران به شماره ...................... تاریخ ........................ به استناد تبصره 5 ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 آیین نامه تخفیف بیمه شخص ثالث برای رانندگانی که دوره رانندگی کم خطر را طی نموده اند را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده یک: اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته اند دارای معانی مشروح زیر می باشند.

1- دوره آموزشی رانندگی کم خطر: آموزش قوانین و مقررات مربوط به رانندگی ایمن و عملیات تدافعی در رانندگی و اخذ آزمون های درک از خطر برای دارندگان گواهینامه رانندگی که به صورت آموزش مجازی انجام و گواهی آن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به فرد اعطاء می شود.

2- آموزشگاه های مجازی آموزش رانندگی ایمن: مؤسسات آموزشی مجازی که با مجوز پلیس در زمینه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر نسبت به آموزش دارندگان گواهینامه اقدام می نمایند.

3- گواهی طی دوره آموزش: مدرکی است که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا برای اشخاصی که موفق به طی دوره آموزش رانندگی کم خطر شده اند صادر می شود.

ماده 2: دارندگان گواهینامه رانندگی می توانند رد جهت بهره برداری از تخفیف هزینه خرید بیمه نامه شخص ثالث در دوره های آموزش رانندگی کم خطر از سوی راهنمایی و رانندگی اعلام می شود شرکت نموده و گواهی طی دوره آموزش را دریافت نمایند.

ماده 3: مدت اعتبار گواهی آموزش رانندگی کم خطر 5 سال می باشد.

تبصره 1: در صورت تقصیر در وقوع تصادف در طول مدت اعتبار گواهی آموزش رانندگی کم خطر این گواهی از درجه اعتبار ساقط می شود.

تبصره 2: رانندگانی که در تصادفات رانندگی مقصر شناخته می شوند تا یک سال پس از تاریخ تصادف امکان بهره گیری از گواهی رانندگی کم خطر را ندارند.

ماده 4: دوره آموزش رانندگی کم خطر با تأکید بر آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بیمه، رانندگی تدافعی و درک از خطر تصادف و اجتناب از آن، مسایل فنی خودرو، مهارت رانندگی در شرایط جوی نامساعد و کمک های اولیه حسب دستورالعمل مشترک صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی خواهد بود که حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره 2: هزینه آموزش موضوع این آیین نامه به صورت سالانه توسط کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مراکز استان ها تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 5: بیمه گر مکلف است پس از ارایه گواهی آموزش رانندگی کم خطر نسبت به اعمال 5 درصد تخفیف به حق بیمه پایه بیمه گذار اقدام نماید.

تبصره: دوره تخفیف 5 ساله و در هر سال 5 درصد می باشد و در صورت تجدید گواهی اولین تخفیف سال اول دوره بعدی به میزان ده درصد محاسبه می شود.

ماده 6: این آیین نامه در 6 ماده و 4 تبصره در تاریخ ......................... به تصویب هیئت وزیران رسید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: