کد خبر: ۲۳۰۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اسفند ماه سال 1395 مصوب شده است و تدوین آیین نامه های مرتبط با این قانون هم از طریق دفتر هیئت دولت و هم از طریق مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری می باشد
لایحه حذف تبصره (2) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اسفند ماه سال 1395 مصوب شده است و تدوین آیین نامه های مرتبط با این قانون هم از طریق دفتر هیئت دولت و هم از طریق مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری می باشد. در همین راستا ماده (27) قانون فوق الذکر، وفق آنچه که در لایحه پیشنهادی نیز ارایه شده بود، موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب را تکلیف نموده و در تبصره (2) این ماده نیز تهیه و تدوین آیین نامه ای با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده است. این در حالی است که تغییر ساختار وزارت نیرو و یا تغییر وظایف شرکت های آب منطقه ای استانی یک فرآیند داخلی وزارت نیرو بوده و نیازی به همکاری سایر دستگاه ها نخواهد داشت. ضمن آنکه این تغییر ساختار به لحاظ ماهوی نیازمند آیین نامه نیز نمی باشد.

قابل ذکر است، طی فرآیند تدوین لایحه قانون مذکور در دولت، دو بند برای بحث آب پیشنهاد شده بود که یکی موضوع تغییر ساختار و دیگری موظف نمودن واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و دامداری و... جهت ایجاد تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب و دفع بهداشتی پساب و جریمه واحدهای مختلف و ... بوده و در واقع تدوین آیین نامه اجرایی نیز برای این بند پیش بینی شده بود که در فرآیند بررسی امر در هیئت دولت برخی دستگاه ها هم اضافه شدند. حال آنکه در مراحل بررسی امر در مجلس شورای اسلامی بند مذکور (موظف بودن واحدها برای ایجاد تأسیسات فاضلاب) حذف ولی آیین نامه آن کماکان باقیمانده است.

شایان ذکر است، فرآیند تغییر ساختار کاملاً یک امر داخلی بوده و وزارت نیرو رأساً می تواند ساختار خود را همان گونه که قبلاً نیز عمل نموده، تغییر دهد، بنابراین بند «الف» ماده (27) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیازمند آیین نامه نمی باشد. لذا لایحه اصلاح این بند به شرح پیوست به هیئت دولت ارسال شده تا نسبت به رفع ابهام موضوع اقدام شود.

مقدمه توجیهی:

نظر به اینکه براساس مفاد ماده (27) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اسفند ماه سال 1395 تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور و در تبصره (2) آن تدوین آیین نامه اجرایی آن مورد حکم قرار گرفته است و نیز با توجه به اینکه تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکت های زیر مجموعه ، از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب شده و مستلزم همکاری سایر دستگاههای اجرایی نمی باشد تا تدوین آیین نامه برای آن ضرورت داشته باشد، لذا به منظور رفع مشکل مذکور، لایحه اصلاح ماده (27) قانون فوق الذکر و حذف تبصره (2) آن به شرح زیر برای سیر مراحل قانونی تصویب ایفاد می گردد.

متن لایحه پیشنهادی:

«تبصره (2) ماده (27) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور حذف می گردد.»

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: