کد خبر: ۲۲۸۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در ...
افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن از مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی اراضی واگذاری تا پایان برنامه ششم توسعه (موضوع بند (1) تصمیم نامه شماره 109126/ت43169ن مورخ 1388/5/28)

وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته است: " مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی اراضی واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در این شرکت (سازمان) طبق تصمیم نامه شماره 109126/ت43169 ن مورخ 28 /5 /1388 منظور شده که اجرای آن طبق تصمیم نامه شماره 214513/ت44014 مورخ 12 /11 /1388 تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید شده بود. از آنجایی که اخذ مابه التفاوت مذکور جهت افزایش سرمایه دولت کماکان وجود داشته و متأسفانه آراء صادره در دادگاه ها در این زمینه بیشتر بر علیه دولت است، لذا به منظور حل مشکل یادشده وزارت راه و شهرسازی درخواست تمدید اجرای بند (1) تصمیم نامه شماره 109126/ ت 43169 ن مورخ 28 /5 /1388 تا پایان برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای طرح در هیئت محترم وزیران به شرح زیر ارایه نموده است."

- مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت راه و شهرسازی، در اجرای ماده (9) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین بند "الف" ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه و بند "و" ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی، واگذار شده یا می شود، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور می شود تا به منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجراء قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به مصرف برسد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: