کد خبر: ۲۲۷۶
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> پیشنهاد
افزایش تعاملات در عرصه بین المللی و تقویت دیپلماسی فرهنگی موجب شده است، کشورهای مختلف دنیا نسبت به برگزاری نمایشگاه و نمایش آثار هنرمندان ایرانی در کشورهای خود ابراز علاقه نمایند که فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی هنر و هنرمندان این سرزمین است.
اصلاح مصوبه شماره 50446/ت21214 مورخ 81/12/14 موضوع : الحاق یک جمله به تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

یکی از راه های دسترسی به اهداف و رسالت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی این مرز و بوم، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف و حضور هنرمندان و آثار و آفرینش های هنری در صحنه های بین المللی و برگزاری نمایشگاه های داخلی و شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه های معتبر خارجی است.

افزایش تعاملات در عرصه بین المللی و تقویت دیپلماسی فرهنگی موجب شده است، کشورهای مختلف دنیا نسبت به برگزاری نمایشگاه و نمایش آثار هنرمندان ایرانی در کشورهای خود ابراز علاقه نمایند که فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی هنر و هنرمندان این سرزمین است.

در شرایط فعلی و با گشایش هایی که بعد از برجام حاصل شد، این تقاضا رو به افزایش بوده و مستلزم تعامل هر چه بهتر اجابت خواسته های کشورهای متقاضی در چهارچوب قوانین و مقررات است.

اما از آنجا که بر اساس ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، صرفا اموالی را جزء اموال فرهنگی و تاریخی و مشمول ضوابط آیین نامه مذکور می داند که یکصد سال از قدمت آن گذشته باشد، ولی در تبصره (2) ذیل همین ماده آثار مربوط به مشاهیر یا نشانگر رویدادهای مهم تاریخی معاصر را فارغ از بحث قدمت آن (100 سال) اگر چه درجه 1 و 2 ارزیابی شوند، مشمول آیین نامه یادشده می داند.

این آیین نامه برای خروج موقت آثار از کشور ضوابط خاصی وضع کرده ، من جمله درجه بندی، تایید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ مصوبه از هیئت محترم وزیران برای آثار درجه (1) و موافقت میراث فرهنگی برای آثار درجه 2 و 3 با این وصف و حکم مقرر در تبصره (2) ذیل ماده (1) آیین نامه مزبور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک دستگاه دولتی متولی امر فرهنگ و هنر کشور و صاحب تشخیص و صلاحیت، در فرایند تعاملات فرهنگی خود با دنیا، دچار مشکل شده و مجبور است فرایندهای اداری زیادی را برای آثار هنرمندان معاصر طی کند که هنوز درجه بندی نشده و به لحاظ قدمت هم مشمول یک قرن نمی شوند.

لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار اصلاح تبصره (2) ذیل ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50446/ت21214هـ مورخ 14 /12 /1381 به شرح ذیل شده است:

جمله زیر به قسمت اخیر تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی الحاق گردد:

«تشخیص شمول یا عدم شمول این آیین نامه در خصوص اموال و آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت مذکور می باشد.»

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: