کد خبر: ۲۲۶۶
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
در بند "و" تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است: "صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی...
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

در بند "و" تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است: "صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ اضافه می شوند و اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد".

بر اساس حکم یاد شده، صندوق کارآفرینی امید پیش نویس اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: