کد خبر: ۲۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوع مورد بررسی:

- لایحه ماده واحده قانون مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی.

متن کمیسیون تخصصی با اصلاحات زیر به تصویب رسید.

ماده واحده- اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت در منطقه آزاد پس از انقضای معافیت ‌موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تابع کلیه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی با لحاظ بند زیر خواهند بود:

1- درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، معدنی دارای پروانه بهره‌برداری از دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و همچنین فعالیت های دانش‌بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و ارایه خدمات هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز از مراجع قانونی ذیربط و سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه تامین زیرساخت در منطقه شامل حمل و نقل انرژی، زیست‌محیطی، ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه مشمول مالیات به نرخ پنجاه درصد مالیات مقرر در سرزمین اصلی می‌باشد.

2- درآمد ابرازی سایر فعالیت‌های خارج از فعالیت‌های مندرج در بند (1) بعد از بیست سال موضوع ماده (13) در منطقه مشمول مالیات با نرخ سرزمین اصلی می‌باشد.

تبصره1- معافیت مالیاتی بیست ساله پس از انقضا به صورت پلکانی در طول 5 سال هر سال به میزان 20 درصد نرخ مقرر در بندهای (1) و (2) این قانون افزایش یافته و از سال بیست و پنجم به بعد نرخ مذکور متناسب با بندهای (1) و (2) باقی خواهد ماند.

تبصره2- معافیت فعالیت هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون مهلت معافیت 20 ساله آنها به اتمام رسیده است، تا زمان ابلاغ این قانون تنفیذ می شود و بعد از آن طی مدت پنج سال براساس نرخ‌های مندرج در ماده واحده با اعمال نرخ روش پلکانی تبصره (1) مشمول مالیات خواهند بود.

تبصره3- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سال های 1390، 1391، 1392 و 1393 مانع از برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نمی‌باشد.

تبصره4- عبارت سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بعد از عبارت شورای اسلامی شهر در بند (3) ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد.

تبصره5- عملکرد سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

  
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: