کد خبر: ۲۲۴۴
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
موضوعات مورد بررسی

- اصلاحات مورد نظر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در آیین نامه ها و مصوبات اجرایی  - موارد حذفی

کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوط بدون تفویض اختیار هیئت وزیران جایگزین شورای عالی ترابری در متن قبلی شد.

 - اصلاح تصویب نامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 95/12/7 در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده (45) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر .
 موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آتی موکول شد.
 
- مجوز خرید و واردات تعداد 1000 دستگاه آمبولانس بصورت CBU  از شرکت های تولید کننده خارجی فعال توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
با ورود و ترخیص 1000 دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر (مدل 315CDI با حجم موتور 2143 سی سی) به صورت CBU توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
 
- تمدید اجرای بند 1 تصمیم نامه 109126/ت43169 مورخ 28 مرداد 1388 تا پایان برنامه ششم توسعه درمورد منظور نمودن مابه التفاوت بهای منطقه ای و کارشناسی اراضی واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان مذکور .

مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت راه و شهرسازی، در اجرای ماده (9) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین بند الف ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه و بند و ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی، واگذار شده یا می شود، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور می شود تا به منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجراء قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به مصرف برسد.

 

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: