کد خبر: ۲۲۴۲
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوع مورد بررسی

- لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی.

لایحه از ماده 16 تا 23 بررسی و به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده‌ 16- پخش تبلیغات تجاری حاوی اطلاعات نادرست یا مبهم و نامفهوم که مخاطب معمولی را در مورد یک یا چند عنصر کالا یا خدمت از جمله در مورد ماهیت محصول، ویژگی‌های اصلی محصول، خواص و مزایا، روش و تاریخ تولید، میزان تعهدات عرضه‌کننده، قیمت یا شیوه محاسبه قیمت، لوازم جانبی محصول و تضمینات، فریب داده و موجب اتخاذ تصمیمی از جانب او می‌شود که اگر واقعیت را می‌دانست اتخاذ نمی‌کرد ممنوع است. موارد زیر از مصادیق این نوع تبلیغات گمراه‌کننده است:

1. استفاده از صفات اغراق آمیز تفضیلی و عالی

2. عدم ارائه اطلاعات صحیح و روشن از کالاها و خدمات؛

3. استناد به مجوزها و تأییدیه‌هایی نامعتبر؛

4. استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن و مدلول آن‌ها؛

5. هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات؛

6. استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذیصلاح داخلی؛

7. حذف یا عدم تصریح به هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ برای او انجام می‌شود؛

8. تبلیغات حاوی ادعای خلاف واقع و غیرقابل اثبات؛ (حذف)

9. تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت‌های تبلیغات تجاری دیگر محصولات که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود؛

10. استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد.

ماده‌ 17- تبلیغات تجاری حاوی مقایسه با یک رقیب قابل شناسایی برای مخاطبان، نباید آنها را در مورد محصول و خدمات تبلیغ شده یا محصول و خدمات رقیب، گمراه کند. تبلیغات تجاری مقایسه‌ای بدون ذکر نام، تا آنجا که به مقایسه مربوط است، در صورت وجود شرایط زیر مجاز است:

1. کالاها یا خدماتی را مقایسه کند که نیازهای مشابه را تأمین می‌کنند یا برای اهداف مشابه در نظر گرفته شده‌اند،

2. به طور عینی یک یا چند ویژگی مادی محسوس، مربوط و قابل اثبات از آن کالاها یا خدمات از جمله قیمت‌ها را مقایسه کند،

3. در بازار، بین تبلیغ‌کننده و یک رقیب یا بین علائم تجاری، نام‌های تجاری، دیگر علائم ممیزه، کالاها یا خدمات تبلیغ کننده و یک رقیب، سردرگمی ایجاد نکند، (حذف)

4. علایم تجاری، نام‌های تجاری، دیگر علایم ممیزه، کالاها و خدمات، فعالیت ها یا شرایط یک رقیب را بی‌اعتبار یا بدنام نکند.

5. از شهرت یک علامت تجاری، نام تجاری یا دیگر علایم ممیزه یک رقیب یا از نشانه مبدأ محصولات رقیب استفاده ناعادلانه نکند.

6. کالاها یا خدمات خود را به عنوان تقلید یا مشابه کالاها یا خدماتی که یک علامت یا نام تجاری معتبر یا شناخته شده دارند، معرفی نکند‌.

ماده‌ 18- در تبلیغات تجاری راجع به مواد دارویی، آرایشی، بهداشتی، امور پزشکی، خوراکی و آشامیدنی، باید «دستوالعمل نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی»، مصوب 3 /4 /1385 شورای عالی نظام پزشکی و اصلاحات بعدی آن، رعایت شود. (مراعا)

ماده‌ 19- مدت زمان مجاز برای تبلیغ و زمان‌بندی پخش تبلیغات خطاب به کودک، حسب ایام، مناسبت ها و شبکه‌های مختلف از سوی شورای سیاست‌گذاری تصویب خواهد شد. در این خصوص تبلیغاتی که باعث بروز مشکلات تربیتی برای کودکان شوند از جمله موارد زیر ممنوع است:

1. مخاطب قرار‌دادن آن‌ها به منظور تشویق و تحریک به خرید کالا یا خدمات،

2. القای کمبود و احساس حقارت در صورت نداشتن کالا یا خدمات مورد تبلیغ،

3. نمایش استفاده کودکان از داروها یا وسایل خطرناک،

4. نمایش بازی‌های خطرناک یا بازی در محل‌های ممنوع،

5. نمایش اعتماد به افراد بیگانه یا ورود به مکان‌های ناشناس،

6. استفاده از صوت یا تصویر اشخاص مشهور و شخصیت‌های برنامه‌های تلویزیونی در تبلیغات،

7. تبلیغاتی که تغذیة ناسالم را تشویق و تغذیه سالم را تضعیف کنند،

8. تبلیغ مصرف بی‌رویه و افراطی مواد غذایی ،

9. تبلیغات حاوی عبارت‌هایی گمراه‌کننده درباره ارزش غذایی محصول باشند،

10. تبلیغاتی که کودکان را بدون راهنما در حال استفاده از فضای مجازی نشان دهد.

ماده‌ 20 - پخش اخبار و اطلاعات زیر به دلیل مغایرت با امنیت ملی ممنوع است: ( ماده 42 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها جایگزین گردید)

1. اخبار و اطلاعاتی که علیه‌ وحدت‌ و تمامیت سرزمینی کشور باشند،

2. اخبار و اطلاعاتی که مردم را به شورش یا اقدام مسلحانه علیه حکومت، دعوت یا تحریک کند،

3. اخبار و اطلاعاتی که به ایجاد یا ادامه اغتشاش و ناآرامی در کشور تحریک یا تشویق کند،

4. اخبار و اطلاعاتی که به تنفرها و اختلافات‌ قومی‌، محلی، زبانی و مذهبی‌ تحریک کند یا بدانها منجر شود،

5. اخبار و اطلاعاتی که به اقدامات تروریستی تحریک یا از این اقدامات حمایت کند،

6. اخبار و اطلاعاتی که افشا کننده اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده «سری» یا «بکلی سری» باشد،

7. اخبار و اطلاعاتی که در شرایط جنگی، به تضعیف روحیه رزمندگان بیانجامد یا آنها را به ترک دفاع یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی تحریک کند یا تبلیغ از دشمن باشد.

ماده‌ 21 - در پخش سایر اخبار و اطلاعات مرتبط با امنیت ملی به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

1. در موضوعات، رویدادها و پرونده‌هایی که شورای عالی امنیت ملی، اطلاع‌رسانی درباره آنها به طور موقت محدود کرده‌اند حدود مقرر باید رعایت شود.

2. پخش اخبار و اطلاعات مربوط به اقدامات تروریستی، ناآرامی‌ها، اغتشاشات و تظاهرات، باید با رعایت حدود مقرر از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد.

3. پخش اخبار و اطلاعات مربوط به رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشد که حمایت یا تبلیغ از آنها محسوب شود.

4. پخش اخبار و اطلاعات مربوط به کشورهای خارجی و سران و مقامات آنها نباید به گونه ای باشد که به روابط موجود با آن کشورها لطمه وارد کند. پوشش این اخبار باید با استفاده از نظرات مقامات ذیصلاح باشد.

5. پخش اخبار و اطلاعات در وضعیت های اضطراری، باید با رعایت حدود مقرر از سوی شورای عالی امنیت ملی و قوانین مربوطه صورت گیرد.

6. پخش اخبار و اطلاعات مربوط به جرایم و مجرمان سیاسی از صدا و سیما نقض امنیت ملی محسوب نمی شود.

ماده‌ 22 - افشای اسناد و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات، در طبقه‌های محرمانه، خیلی محرمانه، سری و بکلی سری طبقه‌بندی شده‌اند در برنامه‌های رادیو - تلویزیونی، ممنوع‌ است. اطلاعات‌ زیر از شمول‌ اسرار دولتی‌ خارج‌ بوده‌ و پخش آنها از صدا و سیما مجاز است :

1. اطلاعات‌ درباره رویدادهای طبیعی و حوادثی‌ که‌ آثار و عواقب‌ آنها محیط زیست و سلامت‌ عمومی را تهدید می‌کند،

2. اطلاعات‌ راجع به نقض‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ ملت‌،

3. اطلاعات‌ دربارة‌ فساد یا نقض‌ و عدم رعایت قوانین و مقررات،

4. اطلاعاتی‌ که‌ در سطح‌ عمومی منتشر شده‌ و قابل دسترس باشد. (حذف بند ها و ادغام با ماده 23)

ماده‌ 23 - افشای اسناد و اطلاعات‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ در یک‌ رسانه‌ ‌حتی اگر به‌ صورت‌ غیرمجاز انجام‌ شده‌ باشد آنها را از طبقه‌بندی‌ خارج‌ می‌کند و پخش آنها از صدا و سیما مجاز است. همچنین پخش مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن، هیأت وزیران و سایر نهادهایی که طبق قانون، مجاز به برگزاری جلسات غیرعلنی هستند ممنوع است اما نقل مطلب از رسانه‌هایی که آن مذاکرات را به طور قانونی یا غیرقانونی افشا کرده اند بلامانع است. (تصمیم درباره مجاز بودن یا نبودن صدا و سیما در این ماده به کمیسیون اصلی موکول شد )

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: