کد خبر: ۲۲۱۳
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> سیاسی، دفاعی >> پیشنهاد
وزارت کشور با اشاره به ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و با توجه به مفاد تبصره (2) بند "خ" ماده (13) قانون مذکور که ناظر به تهیه آیین نامه اجرایی تبصره مورد اشاره توسط آن وزارت است و...
آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه ها سیاسی

وزارت کشور با اشاره به ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و با توجه به مفاد تبصره (2) بند "خ" ماده (13) قانون مذکور که ناظر به تهیه آیین نامه اجرایی تبصره مورد اشاره توسط آن وزارت است و نظر به اینکه تسهیل اجرای ماده مذکور منوط به تصویب آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه ها سیاسی است، مراتب را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: