کد خبر: ۲۲۰۹
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
وزارت راه و شهرسازی به منظور ارایه مشوق‏ های مالیاتی، مساعدت به کاهش هزینه‏ های سرمایه‏ گذاری، افزایش توجیه ‏پذیری مالی و اقتصادی پروژه‏ های زیرساخت و همچنین تسهیل و تشویق در جذب سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت حوزه ‏های زیرساختی...
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

1- در سال گذشته وزارت راه و شهرسازی به منظور ارایه مشوق‏ های مالیاتی، مساعدت به کاهش هزینه‏ های سرمایه‏ گذاری، افزایش توجیه ‏پذیری مالی و اقتصادی پروژه‏ های زیرساخت و همچنین تسهیل و تشویق در جذب سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت حوزه ‏های زیرساختی در کشور پیشنهاد اصلاح بند (ر) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر تسری تعریف حمل و نقل علاوه بر"زیرساخت‏ های حمل و نقل" به بخش " ناوگان(هوایی، دریای، زمینی(ریلی و جاده ای))" را ارایه نموده بود که پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد، حسب نظر کتبی معاونت حقوقی رییس‌جمهور مورد موافقت قرار نگرفت.

2- هم‌اکنون وزارت یادشده در راستای حسن اجرای آیین‌نامه مذکور و با تکیه بر دلائل فوق‌الذکر، متن پیشنهادی اصلاحی در خصوص بند (چ) ماده (1) از فصل اول و ماده (7) از فصل چهارم آیین‌نامه مورد اشاره که با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور تنظیم و تهیه شده است را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.

متن پیشنهادی مورد نظر وزارت راه و شهرسازی:

- بند (چ) ماده (1) از فصل اول

چ- سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، احداث و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل در کلیه شقوق (هوایی(فرودگاهی)، دریایی(بندری)، زمینی (ریلی و جاده‌ای)) و یا راه‌اندازی خطوط تولید ناوگان حمل و نقل درکلیه شقوق، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، خرید وساط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی

- ماده (7) از فصل چهارم

ماده 7- سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل شامل زیرساخت‌ها و ناوگان در کلیه شقوق) با مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1 /1 /1395 به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر با قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می‌شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

مستندات قانونی مرتبط:

مواد (1) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

الف - قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.

ب - واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌ برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌ برداری و استخراج از معادن.

پ - واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می‌ باشند.

ت - درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی

ث - پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می‌ شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.

ج - مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌ گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ ها، هتل ‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی ‌های ثابت) صادر می شود.

چ - سرمایه‌ گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ‌ربط و سرمایه ‌گذاری اقتصادی.

ح - سرمایه‌ گذاری مجدد: سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.

خ - شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌ گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

د - هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌ های بوم‌ گردی و اقامتگاه ‌های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین‌ راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می ‏نمایند.

ذ - محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

ماده ۷ سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌ گذاری از مراجع قانونی ذی ‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

ماده ۷ سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه‌ گذاری از مراجع قانونی ذی ‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.

۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه‌ گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌ شود.

تبصره ۱ سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌ صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.

تبصره ۲- واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه‌ گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ‌ربط اخذ نموده باشند.

تبصره ۳- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه‌ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه‌ گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره ۴- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره ۵- درصورتی ‌که سرمایه‌ گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به‌ میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌ شود.

تبصره ۶- سرمایه‌ گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: