کد خبر: ۲۱۶۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶
به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح­ های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و...
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

الف - براساس بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است:

الف - به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح­ های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱- حداقل بیست درصد (۲۰ %) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می شود.

۲- بیست و پنج درصد (۲۵ %) از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک های عامل تودیع می شود.

۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک ها تأمین می شود.

۴- بانک­ های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح ­های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی­ربط پرداخت می کنند.

۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵ / ۴ /۱۳۸۶ اقدام نماید.

۶- بانک ­هایی که این منابع در آنها توزیع می گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می نماید.

۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرح ­ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می­گردد.

آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب - اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور متن پیشنهادی مربوط را که با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است ، به پیوست جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: