کد خبر: ۲۱۶۱
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶
مقرر شده است "در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به‌ منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و...
1اصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی- طبق ماده (1) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395 - مقرر شده است "در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به‌ منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می‌گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است".

2- همچنین طبق تبصره (1) ماده یاد شده مقرر شده است "اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد".

3- وزارت آموزش و پرورش در اجرای حکم تبصره (1) ماده (1) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان یاد شده را به شرح زیر برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمیاصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی اصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمیاصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمیاصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: