کد خبر: ۲۱۵۵
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶
افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا بعنوان فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌ واحد قانونی و طبق آئین نامه‌های مربوط تعلق می گیرد.
اصلاح ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369

1- طبق بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه - مصوب 1368- "به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا بعنوان فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌ واحد قانونی و طبق آئین نامه‌های مربوط تعلق می گیرد.

2- در ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369 مقرر شده است: به منظور اجراء مفاد مندرج در ماده (20)قانون (باستثنای بند ۳) به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند برحسب مورد مزایای زیر تعلق می‏گیرد و از تاریخ تصویب قانون ( تاریخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۸ ) لازم الاجرا است:

الف - به پرتوکاران گروه الف تا میزان حداکثر ۱۰۰% مزایای مندرج در بندهای ۱ و ۲و ۴ ماده ۲۰ قانون طبق شرایط زیر:

- برحسب تجربه و تبحر در کار با اشعه تا ۲۰% .

- برحسب داشتن گرایش هسته ای در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی یا دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه تا ۲۰%.

- برحسب بکار بردن وسائل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسائل حفاظتی مورد نیاز تا ۱۰% .

- برحسب شرایط کار حداکثر تا ۵۰% .

باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.

ب - به پرتوکاران گروه ( ب ) تا میزان حداکثر ۶۰% مزایای مندرج در بندهای ۱ و ۲و ۴ ماده ۲۰ قانون طبق شرایط زیر:

- برحسب تجربه و تبحر در کار با اشعه تا ۱۵% .

- برحسب داشتن گرایش هسته ای در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی و یا دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه تا ۱۰%

- برحسب بکار بردن وسائل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسائل حفاظتی مورد نیاز تا ۱۰% .

- برحسب شرایط کار تا حداکثر ۳۵%

باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.

تبصره ۱ - مزایای فوق الذکر در صورت تغییر شرایط این آئین نامه و یا شرایط کاری شخص لازم التغییر است .

3- سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای ایرادات زیر را به ماده (22) آیین نامه مذکور وارد کرده است و خواستار اصلاح ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه شده است :

اول- اختصاص درصد وزنی 50 درصد به عامل شرایط محیط کار و 50 درصد به عامل شاغل در بند "الف" و همچنین تقریباً 42 درصد به عامل شرایط محیط کار و 58 درصد به عامل شاغل در بند "ب"، خلاف روح قانون و نظر مقنن است (که پرداخت مزایای فوق العاده کار با اشعه را برمبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مد نظر داشته است)

دوم- کسب نتایج تبعیض آمیز در اجرای این ماده در طول سنوات گذشته به شرح زیر:

- درصد فوق العاده کار با اشعه به خصوص در مراکز کم ریسک بیش از آنکه به شرایط محیط کار وابسته باشد به شرایط شاغل (فرد) وابسته شده است.

- اختلاف معناداری در درصد فوق العاده کار با اشعه برای مشاغل هم ریسک مشاهده شده است.

- در مواردی درصد فوق العاده کار با اشعه مشاغل کم ریسک، بالاتر از مشاغل پر ریسک گزارش شده است.

4- با عنایت به موقعیت ایجاد شده در بند «ج» ماده (135) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سازمان انرژی اتمی به منظور تدوین دستورالعمل پرداخت حق پرتوکاری نسبت به تشکیل "کمیسیون تشخیص پرتوکاری و تعیین گروه و درصد پرتوکاری" اقدام نموده است. در هنگام تهیه و تدوین دستورالعمل، کمیسیون مذکور با توجه به مشکلات و نواقص رویه های قبلی، پیشنهادها و اعتراض ‏های متعدد پرتوکاران و توصیه های کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نیل به اهداف ذیل را مد نظر قرارداده است:

- وابستگی بیشتر فوق العاده کار با اشعه به شرایط محیط کار،

- کاهش فاصله فوق العاده کار با اشعه در مشاغل با ریسک مشابه،

- کاهش میزان وابستگی فوق العاده کار با اشعه به مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی و سابقه خدمت،

- تقویت عامل انگیزشی در جهت رعایت اصول حفاظت پرتوی و عملکرد ایمن در مواجهه با پرتو.

لذا افزایش درصد وزنی عامل شرایط محیط کار را تا 75 درصد و درصد وزنی عامل شاغل را تا 25 درصد در دستور کار قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی های صورت پذیرفته در طی اجرای این دستور العمل نتایج مثبت و رضایت بخشی در فرایند تعیین گره و درصد پرتوکاری به وجود آمده است که نقش مهمی در عادلانه نمودن تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران در مشاغل مختلف کار با اشعه ایفا نموده است.

5- با توجه به مراتب فوق، پیشنهاد اصلاح ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارجاع و در سیر مراحل بررسی قرار گرفته است .
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: