کد خبر: ۲۱۳۷
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصادی >> پیشنهاد
کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و ...
1اصلاح تبصره (2) ماده (6) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بمنظور پذیرفته شدن قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در پارک های فناوری هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته شده در تسهیلات اعتباری و حقوقی .- ماده (6) آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مورخ (30 /06 /1393) و تبصره (2) الحاقی ماده (6) آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی و اصلاحات بعدی آن مورخ (17 /04 /1370) به ترتیب به موارد زیر اشاره دارند:
الف: ماده ۶ ـ بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.
ب: ‌تبصره 2 - کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زارعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و‌تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
2- معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور به منظور تسهیل تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک‌های فناوری به دنبال راهکاری است تا قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در پارک های فناوری نیز هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته شده در تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی از سوی بانک ها پذیرفته شود.
3- با عنایت به موارد فوق معاونت علمی و فناوری رییس جمهور متن پیشنهادی اصلاح تبصره (2) ماده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی را به شرح زیر جهت طرح  و بررسی در هیئت وزیران ارایه نموده است.
-کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در پارک‌ها و شهرک‌های فناوری و نیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
شهرک‌های صنعتی و فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطای بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منابع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: