کد خبر: ۲۱۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هماهنگی و همکاری این وزارتخانه و ستاد تهیه شده است، جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران ارسال نموده است
فهرست کالای قاچاق مکشوفه در داخل کشور موضوع : بند (الف)  ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزی در اجرای بند (الف) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فهرست کالای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت (به شرح زیر)که با هماهنگی و همکاری این وزارتخانه و ستاد تهیه شده است، جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران ارسال نموده است.


 فهرست کالای قاچاق مکشوفه در داخل کشور موضوع : بند (الف)  ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* کالاهای مصرفی(بی دوام): در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه جزو کالاهای مصرفی بی دوام باشد امحاء گردد.

*** کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی بادوام: کالاهای قاچاق مکشوفه واسطه ای و مصرفی بادوام سرمایه ای، با اولویت صادر و در صورت نیاز و کسری تولید داخلی (با نظر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت) برابر مقررات سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، به فروش برسد.

تعریف کالاهای مصرفی (بی دوام): کالاهایی که برای تولید کالاهای دیگر به کار نمی روند و بدون هیچ گونه تغییر شکل به مصرف نهایی برسند و در مدت کمتر از یک سال بطور کامل مصرف شوند.

تعریف کالاهای مصرفی(با دوام): کالاهایی هستند که به صورت مکرر یا پیوسته در طول یک دوره، بیش از یکسال مورد استفاده قرار می گیرند با فرض اینکه میزان استفاده متداول از آن نرمال باشد.

تعریف کالاهای واسطه ای: کالاهایی که توسط واحدهای تولیدکننده برای استفاده در فرآیند تولید سایر کالاها به کار گرفته یا مصرف می شوند.

تعریف کالاهای سرمایه ای: کالاهایی که عامل تولید بوده و در صورت استفاده به طور معمول می توانند به صورت مکرر یا مداوم طی دوره بیش از یک سال در تولید کالاهای مورد استفاده قرار گیرند.

نکته: تعاریف کالاها بر اساس مفاهیم استاندارد آماری مرکز آمار ایران می باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن