کد خبر: ۲۱۳۴
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا...
حذف تبصره بند (3) تصویب‌نامه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26 /1 /1396 درخصوص نحوه محاسبه حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی

هیئت وزیران در جلسه 18 /4 /1396 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب کرد:

تبصره بند (3) تصویبنامه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26 /1 /1396 حذف میشود.

- طبق بند (3) تصویب نامه شماره 5700/ت 54204 مورخ 26 /1 /1396، افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 به میزان ده درصد (10 %) تعیین می شود.

همچنین طبق تبصره این بند رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب- 1393 الزامی است.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: