کد خبر: ۲۱۳۲
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
وزارت جهاد کشاورزی طی درخواستی متون فارسی و انگلیسی موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک درجمهوری اسلامی ایران به هیئت دولت ارایه نمود.
تاسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی طی درخواستی متون فارسی و انگلیسی موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در جمهوری اسلامی ایران - تهران را در اجرای حکم ماده (4) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­ های بین المللی و ماده (9) دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمود. معاونت حقوقی رییس جمهور، ضمن اعلام تطبیق متون فارسی و انگلیسی موافقت نامه یاد شده و اعمال موارد اصلاحی در متون نهایی ، متن پیشنهادی ناظر به صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه مزبور را جهت تصویب هیئت وزیران ارسال کرده که موضوع در جلسه مورخ 18 /04 /1396 هیئت دولت مطرح و به تصویب رسید.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون