کد خبر: ۲۱۲۳
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 38

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 38

Warning: Illegal string offset 'name' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 39
>> عمومی

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 61

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'id' in /data/publicweb/etc/data/client/tpl_compile/fa^ea57735735add4192753fed607e6ac4134110ed7_0.file.news_body.tpl.php on line 71
محسن حاجی میرزایی
هیات وزیران در جلسه یکشنبه این هفته ، آئین نامه ای را در خصوص استفاده از صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش به تصویب رساند. به موجب این آییننامه، مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به تدریج و حسب اولویت و ترتیب و مراحلی که سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران اعلام می کند، مکلف هستند برای انجام معاملات خود از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده نمایند.

شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف و همچنین رصد گردش وجوه ناشی از فروش کالا وخدمات از ضرورتهای اجرای مؤثر قانون مالیات بر ارزش افزوده و حکمرانی شایسته و سیاستگذاری اقتصادی و برنامه های مبارزه با فساد است.

هیات وزیران در جلسه یکشنبه این هفته برای تحقق این هدف آئین نامه ای را در خصوص استفاده از صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش به تصویب رساند. به موجب این آییننامه، مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به تدریج و حسب اولویت و ترتیب و مراحلی که سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران اعلام می کند، مکلف هستند برای انجام معاملات خود از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده نمایند.

بر اساس این تصمیم، با هدف تشویق اشخاص مشمول برای استفاده از سامانه صندوق فروش معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص برای مدت 2 سال اول بخشوده میشود، همچنین معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی سامانه صندوق از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص در اولین سال استفاده یا سالهای بعد کسر خواهد شد و در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق، به پرداخت جریمهای معادل 2 درصد فروش تعیین محکوم می شوند.

اجرای این تصمیم، منافع مردم به عنوان خریداران کالا و خدمات و اهالی کسب و کار را در بر دارد و گام مهمی در ارتقاء شفافیت، برقراری عدالت مالیاتی و پیشگیری از بروز فساد و تامین درآمد پایدار برای دولت است. اقتصاد ما برای پیوستن به قافله اقتصاد جهانی و توسعه تعاملات بین المللی می بایست به سرعت عرصه تعاملات اقتصادی را شفاف کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون