کد خبر: ۲۰۹۲
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> مصوبه
براساس این تصویب نامه به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /4 /1396 آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب کرد. بر اساس این آیین نامه مقرر شده است:

الف- بیمه مرکزی امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد.

ب- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را فراهم آورد.

پ-حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع شده است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید. انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- می باشد.

ت- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه، پس از طی فرآیند یاد شده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و موسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ث- بکارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است و در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

ج- رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث می باشد.

چ- مراجع ذی ربط باید در مبادی ورودی و خروجی مرزهای ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، اقدام نمایند.

ح- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ترتیبی اتخاذ کند تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج شود.  
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: