کد خبر: ۲۰۸۶
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوع مورد بررسی

- لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی.

ماده 3- سازمان مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که به موجب این قانون ایجاد و فعالیت می کند.

ماده 4- سازمان در هر یک از استانها که تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یکصد نفر یا تعداد رسانه های دارای مجوز در آن بیش از پنجاه رسانه باشد تشکیل خواهد شد. چنانچه این شرط در یک استان موجود نباشد روزنامه نگاران و رسانه های آن تابع سازمان نزدیک ترین استان واجد شرایط خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو سال یک بار نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استانها اقدام خواهد کرد.

(به بخش ارکان سازمان منتقل و در آن بخش بررسی خواهد شد)

بخش اول : وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :

1. حمایت از آزادی های بیان و اطلاعات روزنامه نگاران ؛

2. حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در کشور؛

3. ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری؛

4. حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها؛

- حمایت از تشکل های صنفی

5. حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای و استقلال حرفه ای، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران؛

6. تنظیم امور و وضع مقررات مربوط به فعالیت در حوزه های مختلف روزنامه نگاری؛ حرفه ای روزنامه نگاران با رعایت قوانین مربوط

7. تنظیم روابط حرفه ای روزنامه نگاران در تعامل با مؤسسات عمومی؛

8. میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه نگارن با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه های متبوع آنان و بین رسانه ها با یکدیگر ؛

9. اعطای صدور و لغو پروانه روزنامه نگاری و نظارت بر فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران‌؛

10. تدوین تنظیم منشور اخلاق حرفه ا ی روزنامه نگاری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

11. نظارت بر عملکرد حرفه ای روزنامه نگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای آنان؛

12. ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری، تقنینی، اداری و قضایی رسیدگی کننده به جرایم رسانه ای و روزنامه نگاران؛

13. فراهم کردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامه نگاران و رسانه‌ها با مجامع رسانه‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین مربوط

14. همکاری با سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای و در صورت لزوم، عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط؛

- همکاری و مشارکت در جهت اشتغال روزنامه نگاران

15. اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تأمین اجتماعی روزنامه نگاران؛

16. پیشنهاد و مشارکت در وضع و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات رسانه‌ای به منظور ایجاد محیط قانونی مساعد برای فعالیت های روزنامه نگاران و رسانه ها؛

17. ارتقای شفافیت در شفاف سازی نظام رسانه ای و مقابله با مظاهر فساد در نظام رسانه ای آن با اولویت مدیریت وضعیت های تعارض منافع؛

18. آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یک از موارد فوق؛

19. انجام مسئولیت‌ها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می‌شود.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: