کد خبر: ۲۰۴۷
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> مصوبه
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی ...
مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی(همایش) سیاست گذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی (مشهد 2017 )
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه 7 /3 /1396 به پیشنهاد شماره 24264 مورخ 3 /3 /1396 معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: