کد خبر: ۲۰۴۴
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مجاز است با تصویب هیئت مدیره سازمان و با رعایت حقوق دولت، نسبت به صلح دعوی با شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) درخصوص قرارداد و متمم آن...
چهارده فقره مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی قشم
هیئت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم اجازه داد تا با تصویب هیئت مدیره سازمان و با رعایت حقوق دولت، نسبت به صلح دعوی با شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) درخصوص قرارداد شماره 6536 مورخ 24 /10 /1375 و متمم آن موضوع قرارداد شماره 95 /100 /2158 مورخ 22 /12 /1395 با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: