کد خبر: ۲۰۳۳
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
وزارت کشور ، با هدف حمایت از معلولین و جانبازان در عبور و مرور پیشنهاد الحاق (1) تعریف، (2) ماده و (4) تبصره به آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 را جهت تصویب در هیئت دولت ارایه نمود.
اصلاح آیین نامه  راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 بمنظور حمایت از معلولین و جانبازارن

وزارت کشور ، با هدف حمایت از معلولین و جانبازان در عبور و مرور پیشنهاد الحاق (1) تعریف، (2) ماده و (4) تبصره به آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 را به شرح زیر جهت تصویب در هیئت دولت ارایه نمود:

الف - به تعاریف ماده (1) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیئت محترم وزیران تعریف ویلچر اضافه شود. (پس از بند شماره 108)

109- ویلچر (صندلی چرخ دار): وسیله ای چرخ دار با ظرفیت یک نفر یک جا به جایی فرد معلول که دارای وسایل و تجهیزات کنترلی (ترمز) مناسب است و نیروی محرکه آن برقی و یا نیروی بدنی فرد معلول می باشد.

ب - به تعریف بند (18) ماده (1) آیین نامه راهنمایی و رانندگی جمله «یا از ویلچر (صندلی چرخ دار) استفاده نموده» به این شرح اضافه شود.

18- پیاده: شخصی غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید یا از ویلچر (صندلی چرخ دار) استفاده نموده یا مبادرت به جا به جایی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبد های چرخ دار و مانند آن می نماید.

ج - موارد زیر به مواد آیین نامه راهنمایی و رانندگی الحاق شود.

تبصره (1) ماده (215): معلولینی که با ولیچر (صندلی چرخ دار) جا به جا می شوند، اعم از اینکه خود هدایت چرخ را بر عهده داشته باشند یا فرد دیگری در حکم عابر پیاده هستند.

تبصره (2) ماده (215) : فرد نا بینا برای عبور از خیابان بایستی در ورود به سواره رو توقف نموده و عصای سفید خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان عبوری نشان دهد رانندگان مکلف به توقف بوده و پس از متوقف شدن اجازه عبور به فرد نابینا را به اطلاع وی می رسانند.

تبصره ماده (129): رانندگان در صورت نزدیک شدن به ویلچر افراد معلول و فرد نابینایی که از عصای سفید استفاده می کند موظفند از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند، تا صدمه ای به فرد معلول و نابینا وارد نشود.

بند (ج) ماده (179): اولویت استفاده از وسایل نقلیه عمومی با افراد دارای معلولیت می باشد، رانندگان کلیه خودروهای حمل و نقل عمومی مسافر موظفند در مقصد به شخص نابینا یا دارای معلولیت، در دسترسی به پیاده رو یا عبور از عرض راه، یاری رسانده و استنکاف از سوار نمودن مسافر دارای معلولیت ممنوع می باشد.

بند (ش) ماده (163) : توقف وسایل نقلیه در محل توقف اختصاصی معلولین و جانبازان ممنوع می باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: