کد خبر: ۲۰۳۰
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
هیئت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش­ بینی شده است، می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش­بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند. بر اساس ماده 3 این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف­ های شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان­ ها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی­نفع اختصاص دهد.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: