کد خبر: ۲۰۲۸
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی چهارده فقره مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سمنان را تصویب کرد
چهارده فقره مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سمنان

هیئت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سمنان را به شرح پیوست مصوبه، تعیین کرد.

طبق این مصوبه هر گونه عملیات اجرایی منوط به تصویب ارزیابی زیست محیطی (EIA) می­ باشد.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون