کد خبر: ۲۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کاشان را تصویب کرد.
چهارده فقره مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کاشان

هیئت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاشان را به شرح پیوست مصوبه، تعیین کرد.

طبق این مصوبه هر گونه عملیات اجرایی منوط به تصویب ارزیابی زیست محیطی (EIA) می­باشد.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون