کد خبر: ۱۸۹۵
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> مصوبه
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجوز برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی (همایش) اقیانوس شناسی خلیج فارس توسط سازمان هوا شناسی کشور را تصویب کردند
مجوز برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی (همایش) اقیانوس شناسی خلیج فارس توسط سازمان هوا شناسی کشور .

وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه 7 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /29027 مورخ 17 /6 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی مصوب 1370- و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب نامه­ شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1 /10 /1386 و اصلاحیه آن موضوع تصویب­ نامه شماره 130947/ت38858هـ مورخ 28 /7 /1392تصویب کردند.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: