کد خبر: ۱۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
وزیران عضو کمیسیون لوایح مجوز فروش تعدادی از اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس را تصویب کردند.
مجوز فروش  تعدادی از اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارسبر اساس این مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی مجوز فروش  تعدادی از اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده تصویب کردند.
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: