کد خبر: ۱۸۸۰
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
طبق ماده (8) قانون بیمه همگانی کشور - مصوب 1373 - "تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت...
ارایه مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور برای تصویب در هیئت دولت

الف - طبق ماده (8) قانون بیمه همگانی کشور - مصوب 1373 - "تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید".

ب- بر اساس ماده (9) این قانون نیز "حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید"

ج - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد مواد یاد شده، پیشنهادهای زیر را که در شصت و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب رسیده است برای سیر مراحل تصمیم گیری ارائه کرده است:

1- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال 1395 نسبت به سال 1394 جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با 10 درصد افزایش به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

2- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1395 نسبت به سال 1394 جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با 5 درصد افزایش به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

تبصره- میزان افزایش سرانه سال 1395 برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت باشد و ما به التفاوت سرانه سال 1395 این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه گر پرداخت شود.

زمان اجرای مصوبه (بند 1 و 2 ) از تاریخ 1 /1 /1395 می باشد.

3- ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت سال 1396 به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است از تاریخ تصویب برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: