کد خبر: ۱۸۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
مطابق تصویب نامه مورخ 13/4/1384 ، وزارت صنایع و معادن مجاز شد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولت ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز برای کارکنان ستاد وزارتخانه و کارکنان واحد های استانی اقدام نماید.

مطابق تصویب نامه شماره 14055/ت 30988 هـ مورخ 13 /4 /1384 ، وزارت صنایع و معادن مجاز شد نسبت به برقراری فوق العاده بهره وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولت ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز از حداقل (35) سی و پنج درصد تا (55) پنجاه و پنج درصد حقوق ، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و (80) هشتاد درصد این ارقام برای کارکنان واحد های استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا (15) پانزده درصد قابل افزایش است. همچنین در تصویب نامه یاد شده قید گردیده است، این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

لیکن در تصویب نامه اصلاحی شماره 41716/ت 534 هـ مورخ 28 /2 /1388، عبارت " و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد" از تصویب نامه حذف گردیده است.

اما پس از دو سال از ابلاغ تصویب نامه اصلاحی فوق، مصوبه مذکور به این دلیل که حذف عبارت یادشده مشعر بر آن است که فوق العاده های غیر مستمر نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است.

لذابا عنایت به لغو مصوبه اصلاحی مذکور، وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعلام این مطلب که قید اینکه بهره وری مقرر" مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد" موجب مکاتبات مکرر و ابهام های فراوان گردید، به منظور رفع مشکل پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را به هیئت دولت ارایه نمود. که موضوع در جلسه مورخ 10 /2 /1396 هیئت وزیران مطرح و به شرح ضمیمه به تصویب رسید.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: