کد خبر: ۱۸۵۸
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >>
اهداف حقوق بشر و شهروندی:1- حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛/2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛/3- رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛4- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛...
لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

معاونت حقوقی ریس جمهور لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را با اهداف زیر جهت طرح و بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت تقدیم نمود:

1- حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛

2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛

3- رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛

4- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛

5- تقویت، هماهنگ، همگرا هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛

6- ارتقای تعاملات منطقه ای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

 
 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: