کد خبر: ۱۸۳۲
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
شماره مصوبه : ۵۴۲۲۵/۱۲۳۴۶
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تصویب کرد.
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات برای سال 1396
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تصویب کرد.
الف - بر اساس این مصوبه نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیرتعیین شد:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (000ر000ر220) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغدو میلیارد و دویست میلیون (000ر000ر200ر2) ریال تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (000ر000ر200ر2) ریال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­ شود،تسری می­ یابد.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون