کد خبر: ۱۷۹۶
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه

در این نشست که با حضور دکتر محسن پور عضو شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر فیض معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، دکتر عصاره رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، دکتر کاشانی دبیر کمیسیون علمی و دکتر اشتریان دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت برگزار گردید؛ موضوع کیفیت و کمیت ارتباط میان پژوهش و سیاستگذاری فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر کمیسیون فرهنگی در آغاز جلسه با تبیین اهداف نشست و طرح دستور جلسه، آموزش و پرورش را دستگاهی دانستند که تأثیرات آن به شکل روزمره در زندگی شهروندان دیده می شود و تأکید کردند که علاوه بر آموزش علوم و مهارت ها به دانش آموزان، نقش و تأثیر این دستگاه بر فرهنگ عمومی و انتقال فرهنگی انکار ناپذیر است. ایشان در ادامه سخنان خود به ذکر مثال هایی از برخی کژکارکرد های فرهنگی در مدارس که حاصل بی توجهی به امر پژوهش در سیاستگذاری فرهنگی است اشاره نموده و بر این نکته تاکید نمودند که پژوهش های این وزارتخانه می بایست مشکلاتی از این شکل را مورد توجه قرار دهند. در ادامه میهمانان به ارائه گزارشی از وضعیت پژوهش ها در این وزارتخانه و ساز و کار ارتباط بخش پژوهشی وزارتخانه با بخش سیاستگذاری آن پرداختند.

دکتر فیض معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، پراکندگی بخش های پژوهشی وزارتخانه و قرارنداشتن این بخش ها در یک ساخت منسجم پژوهشی و زمان بر بودن انجام پژوهش ها را دو مشکل اصلی ارتباط میان پژوهش و سیاستگذاری در این وزراتخانه دانستند که مذاکراتی برای حل آن در حال انجام است. ایشان تقسیم پژوهش ها به دو بخش پژوهش های کوتاه مدت و ارزیابی سریع و پژوهش های بنیادی را یکی از راه های بهبود کیفیت ارتباط میان بخش پژوهش و سیاستگذاری فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر شمردند.

دکتر محسن پور عضو شورای عالی آموزش و پروش تکثر موضوعات مبتلا به تعلیم و تربیت را عاملی دانستند که ممکن است سبب شود تعداد پژوهش های موجود برای بهبود وضعیت فعلی این وزارتخانه کافی نباشد. دکتر محسن پور همچنین گزارشی از فرایند سیاستگذاری در این وزارتخانه بخصوص از مسیر شورای عالی آموزش و پرورش را ارائه نمودند.

دکتر عصاره رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز در صحبت های خود با تأکید بر سهم بالای آموزش و پرورش از فرهنگ و سبک زندگی شهروندان، بر کاستی های موجود در ارتباط میان پژوهش و سیاستگذاری در وزارت آموزش و پرورش تأکید نموده و نمونه های موفقی از تجربه اتصال میان پژوهش ها و سیاستگذاری در این وزارتخانه را مطرح نمودند. همچنین دکتر عصاره در ادامه سخنان خود، گزارشی از روند فعالیت های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و فرایند تعیین اولویت های پژوهشی این پژوهشگاه را در اختیار اعضا جلسه قرار دادند.

در پایان با موافقت اعضاء مقرر گردید تا برای بررسی بیشتر در جزئیات دستور جلسه و با محوریت موضوعاتی که دارای حساسیت فرهنگی در این وزارتخانه هستند و با حضور دبیر شورای عالی آموزش و پرورش و ریاست سازمان پژوهش آموزشی، جلسه تخصصی دوم با محوریت پژوهش و سیاستگذاری در آموزش و پرورش برگزار گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: