کد خبر: ۱۷۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
شماره مصوبه : ۵۴۲۰۴/۵۷۰۸
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران سال 1396 را تصویب کرد.
تعیین افزایش ضریب حقوق در سال 1396 - تعیین افزایش حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران - آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
هیئت وزیران در جلسه 20 /1 /1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- و بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشورافزایش حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران سال 1396 را به شرح زیر تصویب کرد.
 1- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به میزان ده درصد (10%) نسبت به سال 1395 افزایش می یابد.

2- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین گردید.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون