کد خبر: ۱۷۸۵
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
شماره مصوبه : ۵۴۲۰۴/۵۷۰۰
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 را تصویب کرد.
تعیین افزایش ضریب حقوق در سال 1396 -شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتهیئت وزیران در جلسه 20 /1 /1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- و بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضرایب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 را به شرح زیر تصویب کرد.

1- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست­های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1396 به میزان ده درصد نسبت به سال 1395  افزایش می یابد. ضریب حقوق مذکور برای سال 1396، یکهزار و ششصد و نود و پنج (695ر1) ریال تعیین شد که این میزان در سال 1395 یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) تعیین شده بود.

کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای آنها کمتر از ده میلیون وسیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال شود  حقوق آنها به رقم مذکور افزایش می یابد.

2- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­عالی و قضات برای سال 1396 به میزان ده درصد نسبت به سال 1395 افزایش می یابد. ضریب حقوق مذکور برای سال 1396 ، بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و چهار (144ر24) ریال تعیین شد که این میزان در سال1395 بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21)ریال تعیین شده بود.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت­های دولتی از جمله شرکت­ها و دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان­های گسترش ونوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صنایع کوچک و شهرک­ های صنعتی ایران، توسعه­ ای ذی­ربط پتروشیمی در وزارت نفت و شرکت شهرک­ های کشاورزی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به میزان ده درصد (10%) تعیین شد.

4 - حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان شش میلیون و ششصد هزار (000ر600ر6) ریال تعیین می­شود که با احتساب فوق­العاده ­های موضوع ماده (6) قانون یادشده (فوق­العاده جذب و فوق­العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی) این میزان نباید کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال شود.
 
 
 
 

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون