کد خبر: ۱۷۶۸
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> اقتصادی
وفق ماده (5) قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده فوق می بایست به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید در شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران برسد.
آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه

وفق ماده (5) قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده فوق می بایست به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید در شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران برسد. در اجرای تکلیف مذکور بیمه مرکزی باکسب نظر کارشناسان و صاحب نظران صنعت بیمه پیش نویس «آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه » را تنظیم و به تآیید شورای عالی رسانده است .لذا با توجه به مراتب فوق وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش نویس آیین نامه مذکور را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: