کد خبر: ۱۷۲۲
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
شماره مصوبه : ۵۳۴۸۸/۱۶۷۱۳۳
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور مواد (3) و (4) آیین­ نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور اصلاح شد.

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد (3) و (4) آیین­ نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب ­نامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3 /11 /1395 را به شرح زیر اصلاح نمود:

ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر242) ریال براساس جدول تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک­ های دولتی اقدام نماید:

ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می ­شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی­ های مسجل دولت به بانک ­های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (000ر000ر000ر200ر131) ریال به شرح جدول تنظیمی نسبت به تسویه بدهی دولت اقدام نماید.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون