کد خبر: ۱۷۱۲
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح تصویب‌نامه تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و...

اصلاح تصویب‌نامه تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و هلدینگ خلیج‌فارس

الف - بر اساس بند (ج) ماده (1) تصویب‌نامه شماره 53944/ت53316 هـ مورخ10 /5 /1395 موضوع آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مطالبات قطعی دولت به شرح زیر تعریف شده است:

"مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به‌استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد."

ب - مطابق تصویب‌نامه شماره 96586/ت53513 هـ مورخ 8 /8 /1395بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه از محل مطالبات قطعی شده تا پایان سال ۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل تسویه می‌باشد.

ج- با عنایت به این‌که بخش عمده‌ای از مطالبات دولت از سازمان تأمین اجتماعی بابت واگذاری شرکت‌های دولتی، مربوط به اقساط سال جاری و یا سال‌های آتی می‌باشد، هیئتوزیران تسویه بدهیها و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را مشمول موارد مستثنا شده در بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 53944/ت53316 هـ مورخ 10 /5 /1395 هیئت‌وزیران ندانست.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: