کد خبر: ۱۶۸۶
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد یک معاونت به معاونت های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و ...
مصوبه افزایش یک معاونت به عنوان معاونت امور باغبانی در وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /12 /1395 به وزارت جهاد کشاورزی به استناد تبصره(3) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- اجازه داد یک معاونت به وزارت یادشده،مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت های موجوداضافه نماید. بر این اساس تعداد معاونت های وزارت مذکور به شش معاونت افزایش می یابد.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: