کد خبر: ۱۶۵۴
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۴۰۲۶
زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری، لازم بود مفاد لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت که سال 1392 از مجلس مسترد شده بود به منظور هماهنگی با سیاست های مزبور به...
لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری، لازم بود مفاد لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت که سال 1392 از مجلس مسترد شده بود به منظور هماهنگی با سیاست های مزبور به خصوص بند (7) آن، در کمیسیون ذی ربط هیئت دولت بازبینی شود در حالی که تاکنون این اقدام انجام نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سیاست های کلی سلامت و بند 43 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بررسی و بازبینی لایحه یاد شده را برای سیر مراحل تصمیم گیری در هیئت دولت خواستار شده است.

لذا به منظور اجابت درخواست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دفتر هیئت دولت با ارسال نامه مورخ 04 /12 /1395 از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست نموده تا با توجه به تبصره (3) بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت ارایه پیش نویس لایحه یاد شده در اسرع وقت اقدام نماید.

- بند (7) سیاست های کلی سلامت مصوب 1393

7 - تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

1-7 تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌ گذاری ‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-7 مدیریت‏منابع‏سلامت ازطریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

3-7 تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

4-7 هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

2- بند 43 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

43 – اجرای سیاست های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر :

43 – 1 – تهیه‌ی‌‌‌‌ پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح های کلان توسعه ای.

43 – 2 – اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند 7 سیاست های کلی سلامت.

43 – 3 – تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه های سلامت.

43 – 4 – افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سلامت در قالب شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون