کد خبر: ۱۶۲۸
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی - 1395/12/11
طی سالهای گذشته و براساس برنامه سوم و چهارم توسعه، تعداد قابل توجهی پژوهش ملی در حوزه های فرهنگی- اجتماعی به صورت دوره ای (همانند ارزش ها و نگرش های ایرانیان و ...) انجام شده است. علیرغم وجود این منابع ارزشمند از آنها در سیاست گذاری و تصمیم سازی استفاده لازم نشده است...
ارسال دعوت نامه تشکیل جلسه تخصصی فرهنگی با موضوع، پژوهش و سیاست گذاری فرهنگی

فرهنگ در دنیای جدید مهمترین پدیده اجتماعی است. به گونه ای که امروزه از فرهنگی شدن سایر پدیده های اجتماعی سخن گفته می شود. از اینرو توجه و تمرکز بر فرهنگ علاوه برآثاری چون اعتلای اخلاق و معنویت در جامعه، می تواند دولت ها را در رسیدن به اهداف راهبردی شان که خدمت رسانی به شهروندان از مهمترین آنها به شمار می آید یاری رساند. در این راستا استفاده از نتایج پژوهش های فرهنگی ضروری است.

طی سالهای گذشته و براساس برنامه سوم و چهارم توسعه، تعداد قابل توجهی پژوهش ملی در حوزه های فرهنگی- اجتماعی به صورت دوره ای (همانند ارزش ها و نگرش های ایرانیان و ...) انجام شده است. علیرغم وجود این منابع ارزشمند از آنها در سیاستگذاری و تصمیم سازی استفاده لازم نشده است. بر همین اساس و با توجه به نیاز به تامین مطالعات پشتیبان برای تدوین لوایح و آیین نامه های پیشنهادی دولت؛ کمیسیون فرهنگی با مشارکت صاحبنظران دانشگاهی و کارگزاران دولتی، اولین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی را با عنوان پژوهش و سیاستگذاری فرهنگی با هدف استفاده از پژوهش های ملی برگزار می نماید. از جمله اهداف عبارتند از:

Ø ارتقاء جایگاه سیاست گذاری علمی در نظام تصمیم سازی فرهنگی دولت.

Ø تدوین الگوی مطلوب سیاست گذاری فرهنگی بومی.

Ø به کارگیری نتایج پژوهش های فرهنگی و اجتماعی موجود در موضوعات جلسات کمیسیون بخصوص در بررسی لوایح.

Ø تقویت واصلاح روند رسیدگی به لوایح در کمیسیون فرهنگی با استفاده ازمنابع پژوهشی پشتیبان.

 مدعوین: آقایان دکتر آَشنا (رییس محترم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری) ، دکتر کاشانی(دبیر محترم کمیسیون علمی و فناوری) ، دکتر اشتریان(دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) ، دکتر جوادی یگانه (رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و دکتر غفاری(رییس محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
 
 
 
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: