کد خبر: ۱۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شماره مصوبه : ۵۲۲۹۳/۱۵۲۰۰۱
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- آیین­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد
مجوز واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازد ورزشی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی تعاونی - شهرداری ها و دهیاری ها از طریق مزایده .

وزارت اموراقتصادی و دارایی با عنایت به حکم ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده نسبت به واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی طبق مفاد مصرح در این ماده اقدام نمایند، پیش نویس آیین نامه اجرایی را تهیه و تنظیم و برای بررسی و طرح به هیئت دولت ارسال نمود که در جلسه مورخ 27 /11 /1395 هیئت وزیران تصویب شد.در آیین‏نامه مذکور که دارای 13 ماده می باشد به این محورها پرداخته شده است:

احصای برخی مصادیق واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏ های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی، تعیین مرجع تشخیص موارد قابل واگذاری، معیار تشخیص اشخاص واجد صلاحیت برای واگذاری به آنان، ترتیبات اجاره از قبیل انجام مزایده، چگونگی تعیین مبلغ پایه، اولویت‏ ها در واگذاری، چگونگی تنظیم قرارداد اجاره، مدت زمان اجاره و نحوه تمدید آن، ذکر برخی شرایط ضروری، نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از اجرای آیین نامه و نظارت بر کاربری و رعایت استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون