کد خبر: ۱۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> پیشنهاد
با عنایت به تجارب گذشته سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور در برگزاری گردهمایی­های ملی و بین­ المللی مهارت و اشتغال و استقبال پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی، سازمان مذکور در نظر دارد ششمین گردهمایی بین المللی مهارت آموزی و اشتغال را در مرداد ماه سال 1396 برگزار نماید.

با عنایت به تجارب گذشته سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور در برگزاری گردهمایی­های ملی و بین­المللی مهارت و اشتغال و استقبال پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی، سازمان مذکور در نظر دارد ششمین گردهمایی بین المللی مهارت آموزی و اشتغال را در مرداد ماه سال 1396 برگزار نماید.

هدف:

ترویج فرهنگ پژوهش محوری در مهارت آموزی، ارتقا نقش آفرینی آموزش های مهارتی به عنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری، حضور موثر در عرصه های بین­ المللی و جلب مشارکت کشورهای پیشرو، شناسایی چالش ها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت آموزش های مهارتی

توجیه فنی/علمی:

این گردهمایی می تواند نقش مهمی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای تاکید بر نگاه پیشرو و آینده پژوهانه در کلیه فعالیت ها، راهبردها و برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مشارکت ذینفعان داشته باشد. همچنین استفاده از تجارب بین­ المللی، می تواند راهکارهای کلیدی را برای بهبود وضع موجود و همگام شدن با استانداردهای جهانی در بر داشته باشد.

نتایج:

با توجه به نقش آموزش های مهارتی در ایجاد اشتغال، کاربست یافته های این گردهمایی می­تواند کیفیت بخشی به آموزش‌های فنی و حرفه ای و توانمندسازی نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار در راستای اشتغال پایدار تاثیر بسزایی داشته باشد.

سازمان های بین المللی مشارکت کننده:

وزارت آموزش و تحقیقات آلمان BIBB-IMOVE سازمان بین المللی کار (ILO) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) سازمان اسلامی، آموزش علمی و فرهنگی (ISESCO) سازمان جهانی مهارت (WSI) آژانس همکاری های بین المللی آلمان (GTZ)آژانس همکاری های بین المللی کره (KOICA) آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (ICA) مرکز اروپا برای توسعه آموزش های حرفه ای (CBDEIOP) و سایر موسسات معتبر بین المللی

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: